Subscribe via RSS

Archive for April 11th, 2014

การกระจายตัวของคาสิโนรายย่อย

ในฐานะที่ ผมค่อนข้างมั่นใจว่า Jarmusch จะเห็น เขา มีสถานะ ทางวัฒนธรรมของ อาดัมและ อีฟ ที่จุดนี้ แม้ว่า เขาไม่ได้ หลายร้อย ปี เขา เกือบคนรัก เดียวที่เหลือ มาจากความรุ่งเรือง ของ ภาพยนตร์อิสระ อเมริกัน พร้อม กับ จอห์น อาจจะ Sayles เขาเป็น คนสุดท้ายที่รอดชีวิต ของ ต้น ยุค 80ที่ได้ เก็บไว้ ในการทำ ภาพยนตร์ เป็น เงินทุนที่ มีการเติบโตคาสิโนรายย่อย มากขึ้นและ ยากขึ้น และผู้ชม กระจายไป กับสายเคเบิล ทีวี ( ภาพยนตร์ Jarmusch ให้ เงิน ในยุโรป หากพวกเขาทำ ใด ๆ .) เขา […]

More»